הרשמה לאירועי הימים הלאומיים

״זיכרון בסלון״ יום חמישי ה-8/4 בשעה 19:30

״זוכרים ושרים״ יום שלישי ה-13/4 בשעה 19:30

Israeli Scouts Western Europe

Registered Charity No. 1156815
1 Ballards Lane, London, N3 1LQ
Tel: +44(0)208 371 5285 | E-Mail: info-europe@israelscouts.org www.israeliscoutseu.org

© 2023 by Alphabet. Proudly created with Wix.com