שבט חלוץ - צופי לונדון ושלוחותיו

צופי בריטניה - מערב אירופה

Tzofim UK- Israeli Scouts

Israeli Scouts Western Europe

Registered Charity No. 1156815
1 Ballards Lane, London, N3 1LQ
Tel: +44(0)208 371 5285 | E-Mail: info-europe@israelscouts.org www.israeliscoutseu.org

© 2023 by Alphabet. Proudly created with Wix.com